Hasta Hakları
21 Nisan 2022

 

                                                                                 HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

HAKLARINIZ

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir. İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

1. Adalet ve hakkaniyet sınırları içinde sosyal durumlar dikkate alınmadan hizmetten genel olarak faydalanmak.

2. Verilen sağlık hizmetlerinin neler olduğunu öğrenmek ve sağlık durumu ile ilgili bilgilendirilme ve hasta rızasının alınması hakkı.

3. Sağlığı ile ilgili ailesi, yakınları ve üçüncü şahıslara bilgi verilmemesini talep etmek (Hastaya ait bilgilerin gizliliğinin sağlanması hakkı).

4. Hayati tehlike bakımından tıbbi sakıncası yoksa sağlık kuruluşunu seçmek ve değiştirmek

5. Hizmet verecek personelin kimlikleri, görev ve ünvanları hakkında bilgi sahibi olmak.

6. Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almak,hastanın mahremiyetine saygı göstermek.

7. Kanunen zorunlu haller dışında olumsuz sonuçların sorumluluğunu üstlenerek uygulanacak tedaviyi reddetmek veya durdurmak,

8. Dini vecibelerini yerine getirebilmesini sağlamak.

9. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, itibar/saygınlık görme ve rahatlık

10. Sağlık kurumlarınca belirlenen kurallar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmek,hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmak.

11. Haklarının ihlali halinde ,mevzuat çerçevesinde müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmak.(Hastanede Hasta İletişim Birimi’ne başvurulabilir.)

12. Hasta güvenliği ve emniyeti hakkı.

 

SORUMLULUKLARINIZ

Sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonra yerine getirilmesi gereken ödev ve yükümlülükler hastalarımızın sorumluluklarını oluşturmaktadır. Hastalarımızın sorumlulukları bilmeleri ve katılımları tedaviyi daha etkin hale getirecektir. Bu bilinç ise tıbbi tedavilerde alınansonuçların en iyi olmasında ve sağlıkta kalitenin artırılmasında önemli koşullarındandır.

 

Kısaca hastaların sorumlulukları;

1. Tıbbi hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumlarıyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek.

2. Tüm sağlık çalışanları ile açık iletişimde bulunmak ve iyimser yaklaşım içinde olmak.

3. Tıbbi personelle kendilerine verilecek bilgiler, sağlığıyla ilgili alınan kararlar ve tüm konularda işbirliği içinde çalışmak.

4. Tıp biliminin olası risk ve sınırlarını tanımak ve bu doğrultuda gerçekçi yaklaşımı korumak.

5. Verilen sağlık hizmetleri hakkında önemli konularda karar ve rıza vermek.

6. Sağlık harcamalarının gerektireceği maddi yükümlülükleri zamanında karşılamak.

7. Düzenli egzersiz, sigara içmemek, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmek gibi önlemlerle sağlıklarını en üst düzeyde tutma çabasında olmak.

8. Enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için alınmış ve kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak.

9. Diğer hastaların ve hasta yakınlarının haklarına saygı göstermek.

10. Başvurulan sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymak.

11. Randevulu hizmet veren sağlık kuruluşunun randevu tarih ve saatine uymak,değişiklikleri ilgili yere bildirmek.

12. Hastanenin malzemelerine zarar vermemek,verdiği zararı karşılamak.

 

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ…