Ziyaretçi ve Refakatçı Kuralları
21 Nisan 2022

 

ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün öğlen 12.00-13.00 ve akşam 18.00-19.00 arası olup, bu saatler dışında kesinlikle ziyaretçi alınmaz. Olağanüstü durumlarda nöbetçi hemşire ile telefon bağlantısı sağlanarak ziyaretçinin hastası ile ilgili bilgi alınması sağlanır.
 • 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan hasta ziyaretlerine getirilmeleri çocukların sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur.
 • Ziyarete gelirken yiyecek ve canlı çiçek getirilmemelidir.. Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturmayınız ve yüksek sesle konuşup diğer hastaları rahatsız etmeyiniz.
 • Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmaz. Kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır.
 • Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü ; servis çalışanları, hastane girişi kontrol hizmetleri görevlisi ve nöbetçi memur tarafından yapılır.
 • Diyaliz Ünitesine ziyaret kabul edilmemektedir.
 • Yatarak tedavi gören hükümlü ve tutukluların üçlü protokol gereği Cumhuriyet Başsavcılığının izni ile İç Güvenlik görevlilerinin nezaretinde gerekli üst araması yapıldıktan sonra ziyaretleri kabul edilmektedir.

REFAKATÇILARIN UYMASI GEREKEN KURALLARI

 • Yatarak tedavileri yapılan hükümlü ve tutukluların yanında üçlü protokol gereği tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi halinde, eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu, bunların olmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını refakatçi olarak bulundurulabilecektir.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. Ancak hastanın refakat ihtiyacı hekimi tarafından gerekli görülürse hastane başhekimliğinin onayı ile kabul edilir. Refakatçiler(hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde ve saat 23.00 den sonra kapatılması gerekir.
 • Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutacaklardır. Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 • Refakatçiler hastane dâhilin de tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır. Kullanılması dahilinde gerekli cezai yaptırım uygulanır.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda hemşireye haber verecektir.