Hemodiyaliz Ünitesi
12 Temmuz 2021

 Haftanın 6 günü sadece tutuklu/hükümlülere 1 Dahiliye Uzmanı, 2 Sertifikalı Pratisyen Hekim,3 Diyaliz Teknikeri ile hizmet vermektedir.
4 adet Hsb Ag (-) aktif cihaz, 1 adet Hsb Ag (-) yedek diyaliz cihazı bulunmaktadır. Her yatağa ayrı tv dizaynı ile hasta memnuniyeti sağlanmıştır.