Eğitim Birimi

Amacımız

Hastanemiz hizmet kalite standartları doğrultusunda sağlığı iyileştirmeye yönelik olarak hasta/hasta yakını davranışlarını etkileyerek; bilgi, beceri ve tavırlarını değiştirmek, ve tüm çalışanlarımızın, mesleki ve kişisel gelişimlerinin arttırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, koordineli olarak planlamak, uygulamak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
 
Hedeflerimiz

 • İletişim ve işbirliği ortamı yaratmak,
 • Yeni bilgi ve beceri kazandırmak,
 • Bilgi ve becerileri güncelleştirmek,
 • Öğrenmeyi öğretme yetisi kazandırmak,
 • Güncel bilgilerin hasta bakımına yansımasına sağlamak
   

İşleyişimiz

 • Hastane Uyum Eğitimleri (Genel Uyum ve Bölüm Uyum Eğitimleri)
 • Eğitim planları
 • Hizmet İçi Eğitimlerimiz

Genel Eğitimler, 

Bölüm Bazlı Eğitimler,

 • Kalite Yönetim Birimi Eğitimleri
 • Hasta ve Hasta Yakını Eğitimleri

1. Genel uyum eğitimi


- Hastanemize yeni başlayan personele genel uyum eğitimi verilir.

1. a. Eğitim Hemşireliği

 • Hastanenin genel tanıtımı
 • Hizmet sunulan bölümler
 • Organizasyon yapısı ve yönetim
 • Hastane iletişim bilgileri
 • Ulaşım
 • Kalite Birimince
 • Kalite yönetim sistemi uygulamaları
 • Hasta Güvenliği Komitesi üyelerince
 • Hasta güvenliği ve uygulamaları
 • Çalışan Güvenliği Komitesi üyelerince
 • Çalışan güvenliği ve uygulamaları
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesince
 • Kateter enfeksiyonları
 • Hastane enfeksiyonları 
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kontrolü
 • Hastane enfeksiyonları epidemiyolojisi ve sürveyans
 • Tıbbi atık 
 • El hijyeni eğitimi

Birim içi uyum eğitimi

 •  Birim yönetimi ve çalışanların tanıştırılması,
 • Fiziki yapısı,birim faaliyetleri ve işleyişi,
 • Birim çalışanlarının meslek gruplarına göre görev yetki ve sorumlulukları, 
 • Birime ait yazılı düzenlemeler,
 • Birim hizmet kalite standartları konularını içeren her bölümün, bölüme  özgü uyum rehberi powerpoint sunum şeklinde mevcuttur  ve  her yıl bölüm adaptasyon sunumları güncellenir.
   
  EĞİTİM PLANI:

  Hastanemizde eğitim planı: Eğitim talep formu ile bildirilen çalışanların eğitim ihtiyaçları, sağlık bakanlığı, genel sekreterlikten ve halk sağlığı müdürlüğünden gelen zorunlu eğitimler, belirli gün ve haftalara özgü eğitimler, eksik görülen konulardaki ve kişisel gelişim eğitimlerini içerir.
   
  KALİTE EĞİTİMLERİ:

  Hastanemiz hizmet kalite standartları kapsamında verilen eğitimlerdir.
   
  DESTEK HİZMET PERSONELİ EĞİTİMLERİ:

  Hastanemiz bünyesinde hizmet veren temizlik hizmetleri, yemek hizmetleri ve çalışanlarının iş akışına uygun eğitimler ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik eğitimlerdir.
   
  HASTA EĞİTİMLERİ:

  Eğitim hemşireliği, Hasta hakları ve güvenliği ,hasta  memnuniyeti verilen eğitimlerdir.
   
   
  KLİNİKLERDE YAPILAN EĞİTİMLER:

  Birimlerin gereksinimlerine ve birime özgü konular klinik sorumlu hemşiresi veya klinik eğitim hemşiresi denetiminde; eğitim birimi ile işbirliği içerisinde eğitim programı oluşturulup, eğitimler kliniklerde gerçekleştirilir. 
   
  EĞİTİM MODÜLÜ:

  Tüm personelin yıl içinde katıldığı eğitimler, telafi eğitimlerine katılma durumu hastane bilgi işlem merkezince hazırlanan programa kaydedilerek çalışanların katıldıkları tüm eğitimler bu program üzerinden takip edilir.