T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi

Hitap Ettiği Nüfus


Hastanemiz Silivri Ceza İnfaz kurumları kampüsünde bulunduğu için hasta popülâsyonumuzu hükümlü/tutuklular, kampüs içerisinde çalışan personel ve lojmanlarda kalmakta olan vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Hastanemizin hitap ettiği nüfus yaklaşık olarak 30.000'dir.

Hastanemizin arsa alanı 1.581 m2'dir.