Değerlerimiz
26 Haziran 2019

  • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmak,
  • İnsani ve etik ilkelere bağlı kalmak,
  • Sürdürülebilir ve iyileştirilebilir kaliteden ödün vermemek,
  • Sosyal sorumlulukların bilincinde ve örnek olmak,
  • Disiplin ve adalete bağlı kalmak,
  • Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini her koşulda birincil hedef kabul etmek,
  • İş ortaklarımız ile olan ilişkilerimizde güven ve iyi niyeti ön planda tutmaktır.